Polish Community

The polish community in Cambridge celebrate Mass at Our Lady and the English Martyrs at 12:45 on Sunday.

Lokalna Polska Misja Katolicka w Cambridge pw. NMP Królowej Polski.

Msza polska jest o 12:45 w niedzielę.

Fr. Andrzej Foltyn

“Polonia House”, 231, Chesterton Road, Cambridge, CB4 1AS

Tel: 01223 368539

Web: http://www.parafia-cambridge.co.uk/